Házirend

A rendezvény területére való belépés során a vendég elfogadja a rendezvény házirendjét, általános szerződési feltételeit és a biztonsági rendszabályait, valamint tudomásul veszi, hogy annak betartását a rendezők ellenőrzik.

A rendezvény területére csak érvényes karszalaggal léphetnek be a vendégek! A beléptetés jogát fenntatrjuk! A rendezvény nyitása: 2016. június 23. 12:00. Érvényes napi karszalaggal másnap 10:00-ig tartózkodhatnak bent a vendégek a rendezvény területén. A rendezvényt 2016. június 26. 10:00-ig kötelesek elhagyni a vendégek!

A rendezvényre a be nem töltött 12 év alatti gyermek ingyen léphet be a fesztivál területére, de csak kísérővel, akinek az adott napijegyet meg kell váltania.

Rendezvény területére be nem hozható tárgyak

1. Közbiztonságra különösen veszélyes eszközök

A 175/2003. ( X.28.) Korm. Rendelet szabályozza a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök körét.

Ennek figyelembevételével a rendezvényekre nem hozható be (elvételre kerülnek, eljárást vonnak maguk után):

 • az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágó éle a 8 cm-t meghaladja,

 • dobócsillag, rugóskés,

 • szúró- vagy vágóeszközt, vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli),

 • jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (pl. Ólmosbot, bokszer),

 • lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek,

 • másokat öntudatlanná vagy védekezésre képtelenné tevő vegyi anyagok, gázok, sprayk, (pl. gázspray, paprika spray),

 • olyan eszköz, mely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat),

 • olyan eszköz, mely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (sokkoló),

 • zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgáló eszközök.

2. Tiltott eszközök, tárgyak

 • sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő fegyverek,

 • gázfegyver,

 •  jelzőpisztoly, rajtpisztoly,

 • hegyes végű, vagy éles szélű tárgyak (pl.: jégvágó, fejsze, balta, sniccer),

 • kéziszerszámok (pl. feszítővas, fúrógép, véső, csavarhúzó, kalapács),

 • sérülés okozására felhasználható tompa eszközök (pl. baseballütő),

 • robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök,

 • kábítószer, vagy egyéb jogszabályokban rögzített pszichoaktív szerek.

3. Egyéb eszközök, tárgyak

 • szeszesital,

 • dohányáru (kereskedelmi mennyiségben). A dohánytermék esetében kereskedelmi mennyiségnek számít a 2 karton (20 doboz) cigarettát, a 10 doboz szivarkát és (mérettől függetlenül) 10 szál szivart meghaladó mennyiség.

 • az ÁNTSZ által elrendelt hőségriadó esetén (ásvány)vizet a személyes szükségletek kielégítéséhez ésszerűen szükséges mennyiségben lehet bevinni a Rendezvény területére, egyébként egy darab, legfeljebb 2,5 liter űrtartalmú PET palackban jogosult bevinni palackozott vizet.

 • nem jogosult élelmiszert kereskedelmi mennyiségben bevinni a Rendezvény területére. Élelmiszer esetében kereskedelmi mennyiségnek számít a személyes szükségletek kielégítéséhez ésszerűen szükséges mennyiséget meghaladó mennyiség.

 • gázpalack, gázégő, gázmelegítő,

 • üveg,

 • esernyő,

 • 1 m-t meghaladó merev rúd, cső (pl. zászlórúd),

 • gyúlékony anyagok, és gyújtó eszközök,

 • házi kedvencek póráz, szájkosár és oltási bizonyítvány nélkül.

 • A beléptetés során ruházat- és csomagátvizsgálást, valamint szúrópróbaszerű kábítószer ellenőrzést végez a biztonsági szolgálat. Az összes vitás kérdésben a biztonsági szolgálat helyi vezetője dönt.

Tiltott tevékenységek a rendezvényen

 • tűzgyújtás,

 • crow surfing, wall of death és minden olyan egyéni és csoportos tevékenység mely mások szórakozását vagy testi épségét zavarja vagy veszélyezteti,

 • tiltott vagy elzárt területen történő sátrazás,

 • természetkárosító tevékenység végzése,

 • graffitizés, vagy egyéb rongálás,

 • rendezvény látogatása szeszesital vagy kábítószer, és egyéb bódító szer hatása alatt,

 • dohányozni vagy nyílt lángot használni zárt programhelyszíneken és sátrakban,

 • engedély nélkül motorkerékpárral és gépjárművel történő belépés,

 • a rendezvény területén mások testi épségét veszélyeztető közlekedési magatartás.

A fenti tevékenységek hatósági és kártérítési eljárást valamint, a rendezvény területéről történő kitiltást vonnak maguk után.

A rendezvény területén is be kell tartani a KRESZ szabályait! Tilos ittas állapotban gépjárművet vezetni!

A törvényi előírásoknak megfelelően tilos zárt közösségi térben (sátor, étkező stb.) dohányozni!

A rendezők nem vállalnak felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben okozott károkért, amennyiben azok a résztvevők felelőtlen magatartásából erednek.

A belépés során egyidejűleg Ön elfogadja, hogy amennyiben olyan képfelvétel készül, amelyen Ön is látható, azzal kapcsolatban semmilyen követeléssel nem léphet fel sem a rendezőkkel, sem a felvétel készítőivel, sem annak jogos felhasználóival szemben.

Észrevételeivel, panaszaival és ötleteivel az információs pultnál és a vevőszolgálat munkatársaihoz fordulhat. Kérjük, a talált tárgyakat az információs sátornál adja le, elveszett tárgyait ugyanitt keresse!

Kérjük, fokozottan vigyázzanak a természeti értékekre, és ne szemeteljenek!

Jó szórakozást kíván a rendezőség!